Het concept

Uit voorgaande ervaringen heb ik geleerd dat een volledig uitgewerkt plan van fundamenteel belang is voor de realisatie van de modelbaan. Maar als je een plan wil tekenen moet je toch een idee hebben van wat je als modelbouwer wil realiseren. M.a.w. een plan is niet alleen een sporenplan maar een volledig concept van wat de modelbaan moet worden.

Gezien het rollend materiaal dat ik in de loop der tijden heb verzameld moet mijn modelbaan zich situeren in Duitsland. Mijn voorliefde gaat uit naar stoomlocomotieven. Maar ook diesellocs en elektrische locomotieven zijn ruim vertegenwoordigd in mijn verzameling. Een duidelijke afbakening van een tijdperk is er niet. Het meeste van het rollend materiaal situeert zich in de tijdperken 3 en 4. Het scenery materiaal daarentegen (en dan vooral de modelauto's en vrachtwagens) situeren zich duidelijker in tijdperk 4.

De plaats in Duitsland is ook niet onmiddellijk te bepalen. Ik wil liefst géén typische kenmerken benadrukken. De bouwstijl van de huizen in Noord Duitsland is duidelijk verschillend van de bouwstijlen in Beieren of het Zwarte Woud. Bovendien houd ik nogal van industrie. De omgeving van het Ruhrgebied lijkt me dan ook meer voor de hand liggend.

Wanneer we in 2010 met het ganse gezin op vakantie gaan naar het Duitse Eifelgebied wordt ik plots geconfronteerd met een omgeving die ik altijd al voor ogen heb gehad om als voorbeeld te dienen voor de aankleding van mijn modelbaan. Licht heuvelachtig, bossen afgewisseld met open ruimte en velden en kleine steden waarin je een mix van bouwstijlen aantreft. Industrie is in dit gebied minder nadrukkelijk aanwezig, maar toch zijn er aan de rand van dorpen en steden voldoende vormen van industrieën aanwezig die ook op een modelbaan kunnen worden nagebootst.

[selectie van foto's van de omgeving]

Het Eifelgebied is niet direct een knooppunt van spoorlijnen in vergelijking met het Ruhrgebied. Zeker in het tijdperk dat ik wil uitbeelden (einde 3, begin 4) waren er overal in Duitsland (en dus ook in het Eifelgebied), talloze spoorverbindingen. De meeste zijn vandaag volledig verdwenen. Soms zijn er nog overblijfselen te vinden, zowel van de sporen als van de gebouwen. In een aantal gevallen is de exploitatie in handen gekomen van verenigingen.

Op mijn modelbaan zullen treinsamenstellingen rijden die in werkelijkheid nooit in het Eifelgebied hebben verkeerd. Dat geld zeker voor (Internationale) reigerstreinen, in veel mindere mate voor goederentreinen. Ook de inzet van locomotieven was dikwijls streekgebonden. Sommige reeksen stoomlocomotieven werden slechts in bepaalde delen van Duitsland ingezet, dat geldt ook voor diesellocs, elektrische locs en treinstellen.

Wanneer ik van bij het begin voor een strikt afgelijnd concept zou hebben gekozen dan had ik daar ook bij de aankoop van het rollend materiaal rekening mee moeten houden. Maar meestal gaat het omgekeerd. Het begint bij de aankoop van locs en ander rollend materieel wat je mooi vind. Pas later begin je meer en meer zaken af te lijnen, maar dan is het meestal al te laat. Je kan dan natuurlijk beslissen om het niet passende materiaal te verkopen. Zover ga ik niet. Net omdat Ik locs en wagons heb gekocht omdat ik ze mooi vond doe je die niet zo maar weg. Vandaag let ik iets beter op wat ik koop, maar een definitieve keuze tussen tijdperk 3 en 4 heb ik, voor wat het Duitse materiaal betreft, nog altijd niet gemaakt.

Ga verder met: Het plan
Wanneer U geen menu's ziet klik dan hier

Valid HTML 4.01 Transitional 100% hand coded HTML