1000 F1 Ertswagens van Dacker

Voorbeeld en model.

Eind jaren '70 van de vorige eeuw zijn door de firma DACKER een aantal bouwdozen op de markt gebracht van een type wagon dat veel op de sporen van het Belgische net te zien was. Soms kan je op een beurs deze bouwdozen nog terugvinden. In elke doos zit het materiaal voor het bouwen van 3 wagons. Destijds heb ik 2.250 BEF betaald voor één doos. Omgerekend in Euro is dat 55,78 € per doos of 18,59 € per wagon. Voor die tijd niet echt goedkoop.

De wagons van het type 1000F1 waren ontworpen voor het vervoer van ijzererts naar de hoogovens in WalloniŽ en Luxemburg. Ze reden in bloktreinen van soms méér dan 20 wagons.

De wagons waren veelal eigendom van de verschillende staalbedrijven. Tussen de wagons van de verschillende bedrijven waren er verschillen. Uiteraard de opschriften, in vele gevallen de kleur, maar ook kleinere details zoals bordes, ladders en trappen waren niet op alle wagons hetzelfde.

Dacker heeft in het totaal een 12-tal varianten op de markt gebracht, waarvan ik er 3 heb gekocht, met name:
D25/99 - 1000/01 Wagons van "Cockerill"
D25/99 - 1000/02 Wagons van de NMBS zelf
D25/99 - 1000/04 Wagons van "Hainaut Sambre"

De grote uiterlijke vorm van de verschillende wagons was wel gelijk, tenminste in de beschrijving van Dacker zelf. Verifiëren of de modellen waarheidsgetrouw zijn is niet meer mogelijk aangezien dit type wagon heden ten dage van de sporen is verdwenen.

Ik heb nog geluk gehad toen ik op ... 2008 passeerde langs de Mulhouselaan (Antwerpen-Luchtbal) en een hele reeks van deze wagons zag staan. Ik heb er verschillende foto's van getrokken die behulpzaam zouden zijn bij het monteren van de bouwdozen. Wel moet worden opgemerkt dat in de 30 jaar die liggen tussen het uitbrengen van de modellen en de foto's het mogelijk is dat er aan de wagons wijzigingen zijn aangebracht, waardoor het lijkt dat de modellen niet werkelijkheidsgetrouw zijn.

Dit model werd ondertussen ook uitgebracht door Märklin. B-Models heeft dit model ook opgenomen in zijn gamma met uitlevering in de loop van 2010.

Het bouwen van het model doe je best in een aantal stappen. Sommige van deze stappen kunnen tegelijk worden uitgevoerd, zodat je op het einde enkel nog een aantal grotere delen hoeft samen te voegen.

Het lijmen van de onderdelen ging bij mij vlot met UHU vloeibare lijm.

Een volledige bouwbeschrijving met foto's volgt weldra.

Wanneer U geen menu's ziet klik dan hier

Valid HTML 4.01 Transitional