Minibaantje - Deelname

Wanneer voor de expo van 2008 de eerste minibaantjeswedstrijd werd uitgeschreven heb ik er niet lang over moeten nadenken om tot het besluit te komen dat inschrijven geen zin had. Ik had destijds nog een verantwoordelijke functie bij het Rode Kruis en in die activiteit kroop te veel tijd. In juni 2008 heb ik ontslag genomen en sindsdien heb ik heel wat meer vrije tijd.

Wanneer de voorwaarden om in te schrijven voor de 2de mini-baantjeswedstrijd verschenen in MSM 81 (dat was half april 2009) begon opnieuw de twijfel : meedoen ja of neen. Op de modelbouwclub hadden enkele leden nogal snel een beslissing genomen. Een aantal zouden zich inschrijven.

Ik nam mezelf voor pas in te schrijven wanneer ik een realiseerbaar concept had uitgewerkt. En ik ging ijverig aan de slag. Eerst werden de ideale afmetingen gezocht waarbinnen een aanvaardbaar treinverloop kon worden uitgebeeld. Blijkbaar biedt een breedte (diepte) van 40 cm de meeste mogelijkheden. Minder was te smal en meer knabbelde aan de lengte. Een lokaal stationnetje aan een smalspoorlijn zou op deze oppervlakte goed kunnen worden uitgebeeld. Maar : ik heb geen smalspoormateriaal en was ook niet van plan om nieuw (of occasie) materiaal te kopen alleen maar om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Waar uiteindelijk de idee vandaan kwam weet ik niet precies, maar plots was het thema vastgesteld : een trambaan.

Het rollend materiaal is genoeg voorhanden. In 2007 is mijn vader overleden en in de verzameling modeltreinen die hij bezat zaten ook een 40-tal trams Het overgrote deel van Roco en Lima maar ook enkele andere merken (Hödl8).

Op dit thema werd verder gewerkt: een straat met een tramspoor op zich vond ik onvoldoende om als mini-baantje te presenteren. Maar hoe verder uitbreiden ? De oppervlakte is in het reglement vastgelegd, maar... de hoogte (of de diepte) niet. Zo ontstond de idee om uit te beelden wat zich onder het straatoppervlak bevind.

Voor een bijkomend spoors element komt op het laagste niveau een (pre-)metro-station met perrons en sporen. Tussen het straatniveau en dit metrostation kan zich nog van alles situeren en worden uitgebeeld: van boven naar beneden : de kelderverdiepingen van de woonhuizen, een ondergrondse parkeergarage, een voertuigentunnel, rioleringen,... De mogelijkheden zijn eigenlijk enorm.

In een Word-document werden alle ideeën verzameld, aangevuld met informatie die ik over dat onderwerp kon vinden en werden aandachtspunten geformuleerd.

In een gesprek op de modelbouwclub kwam naar boven dat bij het juryoordeel het spelelement meer zou doorwegen dan bij de vorige wedstrijd. Dat zette me opnieuw aan het twijfelen. In oorsprong had ik gekozen voor een eenvoudig sporenplan: zowel het straatniveau als het metrogedeelte zou bestaan uit 2 parallelle sporen met aan elk uiteinde een keermogelijkheid. Op zo'n layout is alleen maar pendelverkeer mogelijk en bevat geen speelmogelijkheden. Op dat ogenblik was het voor mij duidelijk: geen deelname aan de 2de mini-baantjeswedstrijd, over and out.

Maar in het achterhoofd bleef het idee rondspoken. Oorspronkelijk had ik het minibaantje geplaatst in tijdperk 5 omdat ik dan vele attributen zou kunnen oppikken uit het hedendaagse leven (vb foto's van reclamepanelen etc...) Het spoor zou door een straat of laan lopen die ruim gedimensioneerd zou zijn met aan weerszijde moderne gebouwen.

Het spelelement zou echter vergroot kunnen worden door ook goederenverkeer over de tramsporen te laten plaatsvinden, idealiter met een aansluiting naar een fabriek. In de plaats dat er alleen maar trams over en weer pendelen zou dat verkeer kunnen worden afgewisseld door een goederentram met één of twee wagonnetjes die in de fabriek worden afgezet of opgehaald.

Het idee werd weer levendig. Het sporenplan werd aangepast. Er kwam een fabrieksaansluiting en een overloopwissel en bijkomend nog een aftakking van het spoor naar een zijstraat.

De spelmogelijkheden waren plots aanzienlijk toegenomen maar ook de complexiteit. Bovendien moest ook de situering worden herzien: goederenverkeer per tramspoor heeft in België alleen bestaan tot de jaren 60-70 en gebeurde door de Buurtspoorwegen (MIVB). In Duitsland heeft dat fenomeen veel langer stand gehouden en reden soms volledige treinen door de straten van een stad of dorp. Hoe dan ook: in tijdperk 5 was er ook in Duitsland geen sprake meer van goederenverkeer over een tramspoornet. Zodoende moet het hele thema verhuizen naar een Duitse setting en tijdperk 4. Op zich mag dat geen probleem zijn - het reglement zegt hierover niets - maar ik denk dat het publiek een baantje met een Belgisch thema meer zal appreciëren dan een Duits thema.

Ondertussen was het document met verzamelde info gegroeid tot een 10-tal bladzijden. Er stonden genoeg ideeën in om te worden uitgewerkt, de moeilijkheden waren ook al vastgesteld, voor een aantal ervan was de oplossing ook reeds bedacht, dus stond niets ons nog in de weg om ook daadwerkelijk in te schrijven ... en zo gebeurde: op 29 juni 2009 werd aan Guy van Meroye een mailtje gestuurd. De dag daarna ontving ik de bevestiging van de inschrijving.

Twee elementen kunnen nog roet in het eten gooien: tijd en plaats. Van 1 juli tot 15 oktober zijn 15,5 maanden. Dat lijkt veel, maar als ik bedenk hoe mijn eigen modelbaan vordert dan zal ik toch een tandje moeten bijsteken.
De nodige plaats om te kunnen werken aan de modules is een ander paar mouwen: half september starten vrij omvangrijke verbouwingswerken aan onze woning. Waar ik nu dikwijls in de veranda bezig ben zal dat niet meer kunnen en in mijn hobbykamer heb ik geen plaats. Hiervoor zal een creatieve oplossing en veel goodwill van de huisgenoten moeten gevonden worden. Enfin, in het slechtste geval geraak ik niet tijdig klaar en neem ik niet deel aan de wedstrijd.

Op 13 september 2010 heb ik naar Guy Van Meroye en Luc Dooms van Modelspoormagazine een mail gestuurd waarin ik meedeel dat ik afzie van deelname aan de wedstrijd. Zoals verwacht was de tijd die ik had voor de bouw van het minibaantje te kort.

Het project wordt wel verder gezet want het minibaantje zal uiteindelijk geïntegreerd worden in mijn modelbaan. Wanneer de voorwaarden het toelaten zal ik mij opnieuw inschrijven voor de deelname aan de wedstrijd in 2012.

Enkele dagen voor de deadline heb ik me ingeschreven voor de 3de editie van de wedstrijd. Het baantje moet nu klaar zijn tegen oktober 2012. De klok tikt...

Uiteindelijk moet ik met dit project afhaken. Door verschillende factoren: tijdsgebrek en te gecompliceerde technische kunstgrepen was het niet haalbaar om dit project op tijd klaar te krijgen. Ik heb mijn deelname niet geannuleerd. Ik doe toch mee aan de wedstrijd maar met een ander eenvoudiger project: het minibaantje 2

Wanneer U geen menu's ziet klik dan hier

Valid HTML 4.01 Transitional